Törvényes keret / Legal Framework

2013
helyspecifikus térinstalláció
spaceinstallation
MűvészetMalom / Art Mill, Szentendre

A munka a megújult múzeumi törvény, multifunkcionális tér, műalkotás fogalmi háromszögének paradoxonait, problémáit tematizálja, arra kíván a képzőművészet eszközeivel reflektálni.
A sematizált, süllyedő helyzetben lévő csónakok orránál egy-egy szót vágtam a lemezbe, mely szavak a törvényben előírt múzeumi alapfunkciókra vonatkoznak. (gyűjtés, bemutatás, állagvédelem, megőrzés. Az új, kibővített feladatkör értelmében az ötödik hajón a kutat, oktat, szórakoztat felirat jelenik meg.)
A hajtogatott papírhajóra emlékeztető formai kialakítás az időlegesség, sérülékenység érzetét igyekszik kelteni. Az udvaron található funkció nélküli, építészeti gesztusként oda került kőkockák  oldalain pedig a befogadó, multifunkcionális, multikulturális tér gyűjtőfogalma alá sorolható feladatok címszavai futnak körbe két sorban, ugyanilyen módon, horganyzott lemezbe vágva. A hajók véletlenszerűen helyezkednek el a helyszínen, helyzetük változtatható.

My work focuses on and seeks to find an answer to the paradoxes and problems of the conceptual triangle of the reformed museum act, multifunctional space and the artwork by means of fine art. A word related to the basic functions of museums, as determined by the law, has been carved into the sheet on the bow of each schematized, sinking boat. (collection, presentation, conservation. In accordance with the new, extended responsibilities, the inscription ’researches, educates, entertains’ appears on the fifth boat.). The design resembling folded paper ships seeks to suggest provisionality and vulnerability. In the yard, on the side of the unfunctional stone blocks serving as mere architectural gestures, headwords belonging to the umbrella term ’receptive, multifunctional, multicultural space’ are running round in two lines, in a similar way, cut in galvanised sheet. The position of the boats on the site is random and alterable.