Aktuális / Current

River-pool Venice 2017. Velence, Giudecca (river-pool.com)
installáció 2017. május.30 – július 06.
site-specific installation, Venice, Giudecca 30.05 – 07.06.2016

0O3A5985_1 0O3A5933_1 0O3A5922 0O3A5854_1 0O3A5802_1 0O3A5669 0O3A5642 0O3A5635 0O3A5615 0O3A5534 0O3A5986_1 0O3A5443

A River-pool – Giudecca
egy látványközpontú, címválasztásában is játékos, időszaki térinstalláció. A helyszínre készült, szigorú fizikai paramétereket nélkülöző alkotás első látásra inkább hívogató játéka a szemnek, mintsem nehéz feladványokat tartalmazó szellemi tréning. A méretes biliárdgolyókká alakított hajózási ütközőbóják a víz mozgásának engedve hol lágyan ringatóznak, hol pedig egy elhaladó hajó keltette hullámmozgást követnek a lagúna felszínén.A golyósportok gyökerei olasz eredetűek. Innen terjedt el később a világban és játszották a különböző korok legkülönbözőbb társadalmi osztályainak képviselői.

Installációmban a közismert játék golyókészlete két fehér golyóval és az oldalukon viselt jelvényekkel egészül ki. Velencében az oroszlán ábrázolásban, Szentendrén pedig a horgonyos, kettős keresztben találjuk meg azt az évszázadokat átfogó, emblematikus szimbólumot, mely a két kalmárváros sok szállal összekapcsolódó történelmében több síkon párhuzamot mutat. E jelképek utalást tesznek a vízi úton folytatott kereskedelemre és az abból felvirágzó, sokszínű, kulturális örökségre, rámutatnak a múlt közös nevezőire, a jelen számára pedig a befogadó készséget állítják emlékeztető például.
A sokféleképpen megörökített, világszerte jól ismert velencei városképek talán legismertebbjei közé sorolhatók a Giudecca környéki képek. A nyári szezonban ezt a látképet kívánja színes gömbjeivel játékosan kiegészíteni a River-pool – Giudecca.

River-pool – Giudecca
is a playfully titled, spectacle-centred temporary spatial installation. At first glance, this site-specific work, which adheres to no strict physical parameters, appears like an inviting visual treat rather than a difficult mental training exercise

The spherical fender buoys transformed into enormous pool balls are gently rocked by the movement of the water or follow the ripples of boats passing by. The ball sport of bocce originated from Italy. It later spread to all corners of the world in various forms, and was widely enjoyed within various social classes.

In my installation, the set of pool balls is supplemented by two white balls and emblems on their sides. In Venice, the lion, in Szentendre, the anchored, Patriarchal cross, are emblematic centuries-old symbols which suggest a multi-layered parallel between the connected histories of these two merchant cities. They allude to commerce on water and the rich cultural legacy that bloomed from it; they point to a common link of the past and call for a quality of receptivity in the present.

The depictions of Giudecca and its environs are among the best-known renditions of the Venice cityscape. During the summer season, it is this panorama that River-pool – Giudecca aims to playfully enrich with its colourful pool balls.

 

River-pool, 2016. térinstalláció, Szentendrei Duna-ág (9-10 fkm) 2016. július 29 – november 20.
spaceinstallation 29.07 – 11.20.2016

Vincze Ottó - Riverpool

IMG_4994 IMG_4980 0O3A9344 0O3A9327 0O3A9287 0O3A9267 0O3A9265 0O3A9233 01 02 03 04 05 06 07 08

A River-pool egy látványközpontú, címválasztásában is játékos, időszaki térinstalláció a Szentendrei Duna-ágban. A helyszínre készült, nagykiterjedésű, a spontán elhelyezkedés érzetét keltő, levegősen könnyed alkotás első látásra inkább hívogató játéka a szemnek, mintsem nehéz feladványokat tartalmazó szellemi tréning.

A méretes biliárdgolyókká alakított hajózási ütközőbóják a víz mozgásának engedve hol lágyan ringatóznak, hol pedig egy elhaladó hajó keltette hullámmozgást követnek a folyó felszínén. Azonban a biliárdban megszokottaktól eltérően, itt a külső hatás nem a golyók pozícióját változtatja meg, hanem rögzített helyzetükben maradva az alattuk lévő vízfelület áramlása hozza mozgásba őket.

A helyszín kiválasztásában nem csupán a környezet adottságai, fizikai paraméterei, belváros-közeli fekvése, hanem ezeken túl a partszakasz archeológiája is szerepet kapott.

Az installáció az egykori kikötő helyének közelében került vízre, megjelölve azt a partszakaszt, ahonnan a város egykor kereskedelmi kapcsolatot tartott Európa vízi úton elérhető távoli pontjaival. Innen indult el a híre az akkori Szentendre borászati kultúrájának, kezdő lökést adva a későbbi, sokrétű művészeti örökséget felvirágoztató építészeti és művészeti kultúrának is.

A bóják küllemüket tekintve pontos másolatai a pool-biliárdban használatos golyók színeinek és számozásának. Nem kell hosszan szemlélni őket azonban ahhoz, hogy feltűnjön néhány rendhagyó, szokatlan jelzésű gömb, melyekkel kiegészül a megszokott golyókészlet. Fehér színükkel neutrális különállásukat jelzik mind a teli, mind a csíkos golyócsoporttól, az oldalukon viselt jel pedig a Szentendrén ma már emblematikusan jól ismert Privilegiális Szentendrei Kereskedők Társaságának XVIII. századi jelvénye, három különböző változatban.

E jelkép kiemelt fontosságát az adja, hogy viselőik tevékenységének köszönhetően jött létre az a virágzó kereskedelem és kulturális sokszínűség, amelyet a máig megőrzött barokk városkép is hűen tükröz. Ez a sajátos atmoszférájú környezet fogadta a szentendrei festők több nemzedékét, és nagyrészt ez a látvány tárul ma is az ide érkezők elé.

A sokféleképpen megörökített városkép legismertebbjei közé tartoznak a Duna felőli ábrázolások. A nyári szezonban ezt a látképet kívánja színes gömbjeivel játékosan kiegészíteni a River-pool.

RIVER POOL is a temporary spatial installation in the Szentendre branch of the Danube, with a visual focus, playful also in its title. This airy, lightweight piece is site-specific, quite large-scale, and gives the impression of being spontaneously placed there. At first sight, it is much more of a playful adventure for the eye than an intellectual question for the mind.

The buoys in the form of oversized pool-balls gently rock with the rhythm of the water, or follow the waves of ships passing by on the surface. However, unlike the usual game of pool, these external effects do not shift the position of the balls, but they stay fixed in their position, while the current under the surface sets them in motion.

The archaeology of the riverbank also played a part in the choice of location, together with the characteristics and physical parameters of the environs and the proximity to the town centre.

This installation is located close to the site of the ancient port, which was the centre of trade, and the waterway to reach the distant points of Europe. It played a significant role in making Szentendre’s wine culture famous, as well as giving a boost to the latter flourishing of its architectural and artistic culture.

In terms of appearance, the buoys are precise copies of the colours and numbering of real pool-balls. It doesn’t take long, however, to detect some irregular ones among them, with unusual markings, to complete the customary set. They indicate their neutral autonomy from both the groups of solids and stripes with their white colour. The markings on their sides are three different versions of the 18th century insignia of the Privilegiális Szentendrei Kereskedők Társasága (Society of Privileged Tradesmen of Szentendre), well-known in Szentendre even today.

Those who wore this symbol played a significant role in the flourishing trade and cultural diversity that is still faithfully reflected in the town’s preserved Baroque cityscape. This unique atmosphere welcomed generations of painters, and for the most part, it still greets visitors today.

Among the many variations of the recorded cityscape, among the most familiar are depictions from the Danube. This is exactly the view River-pool aims to playfully complement during the summer season.

 

01 02 03 04 05 06

2016. október 23. – november 4.
helyspecifikus hanginstalláció
sound installation
Feremczy Múzeumi Centrum, Szentendre / Ferenczy Museum Center, Szentendre

 

 

Törvényes keret


Törvényes keret / Legal Framework

2013
helyspecifikus térinstalláció
spaceinstallation

MűvészetMalom / Art Mill, Szentendre
2013. szeptember 13 – december 10.

A munka a megújult múzeumi törvény, multifunkcionális tér, műalkotás fogalmi háromszögének paradoxonait, problémáit tematizálja, arra kíván a képzőművészet eszközeivel reflektálni.
A sematizált, süllyedő helyzetben lévő csónakok orránál egy-egy szót vágtam a lemezbe, mely szavak a törvényben előírt múzeumi alapfunkciókra vonatkoznak. (gyűjtés, bemutatás, állagvédelem, megőrzés. Az új, kibővített feladatkör értelmében az ötödik hajón a kutat, oktat, szórakoztat felirat jelenik meg.)
A hajtogatott papírhajóra emlékeztető formai kialakítás az időlegesség, sérülékenység érzetét igyekszik kelteni. Az udvaron található funkció nélküli, építészeti gesztusként oda került kőkockák  oldalain pedig a befogadó, multifunkcionális, multikulturális tér gyűjtőfogalma alá sorolható feladatok címszavai futnak körbe két sorban, ugyanilyen módon, horganyzott lemezbe vágva. A hajók véletlenszerűen helyezkednek el a helyszínen, helyzetük változtatható.

My work focuses on and seeks to find an answer to the paradoxes and problems of the conceptual triangle of the reformed museum act, multifunctional space and the artwork by means of fine art. A word related to the basic functions of museums, as determined by the law, has been carved into the sheet on the bow of each schematized, sinking boat. (collection, presentation, conservation. In accordance with the new, extended responsibilities, the inscription ’researches, educates, entertains’ appears on the fifth boat.). The design resembling folded paper ships seeks to suggest provisionality and vulnerability. In the yard, on the side of the unfunctional stone blocks serving as mere architectural gestures, headwords belonging to the umbrella term ’receptive, multifunctional, multicultural space’ are running round in two lines, in a similar way, cut in galvanised sheet. The position of the boats on the site is random and alterable.

 


Minden időben


Ex nihilo


2013 január 16 – 2013 március 25.
Molnár Ani Galéria – Budapest

Vincze Ottó hely-specifikus installációja a vallásos és a szakrális gondolkodás számára egyaránt legnagyobb talányt jelentő teremtés mítoszával foglalkozik – az anyagtalan és az anyagi közti átmenettel. A Biblia szövegében található „ex nihilo” a semmi anyaggá válására utal, ami nemcsak a vallás szemszögéből, de a művészet esetében is az egyik legfontosabb kérdéskör. Az anyagban testet öltő szellem az, ami valamivé teszi az alaktalant, a kaotikust. Vincze Ottó pop artra emlékezető tárgyai játékosan, mégis méltóságteljesen emelik ki a témát a vallási és filozófiai párbeszédek szintjéről és helyezik a kiállítótérbe, hogy különös megjelenésükkel, szimbólumaik rejtett értelmével gondolkodásra késztessenek bennünket. Az installációk szimbolikus anyagai, a hamu, a vászon és a burkoltabb formában megjelenő víz egyaránt a téma létünk kérdéseire irányuló értelmezése felé irányítják a figyelmet.
Az általában nagy léptékű tér-installációkat készítő művész első alkalommal állít ki a Molnár Ani Galéria terében – kifejezetten a galéria terére értelmezi a műveket, s így az egyes termek között párbeszéd alakul ki, s a látogató a felvetett misztérium különböző vonatkozásaival és értelmezéseivel találkozik a kiállítótérben.

The site-specific installation of Ottó Vincze deals with one of the most enigmatic problem both for modern and sacral thinking – the myth of creation as the transformation between the immaterial and the material. The phrase “ex nihilo” originates from the Bible and means the birth of some physical out of nothing. This is relevant problem not only from religious but artistic point of view.

 

Et Lettera – Képeket írni, szavakat rajzolni

Relatív szerencse / Relative luck

2012 július 25 – szeptember 9.
térinstalláció, Déri Múzeum, Debrecen

 


fotó: Molnár Zoltán
Année Franz Reichelt 2012 /  Franz Reichelt emlékév 2012.tovább / more … HUN ENG GER FRA 2012. január 19. – február 28.

 

 

Jelenleg látható művek / Works in Exhibitions

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
Pionír lendület / Pioneer Progress, Infopark “A”, Budapest
Ferenczy Múzeum, Szentendre
Jannus Pannonius Múzeum, Modern Magyar Képtár, Pécs
Künstlerdorf Schöppingen, Észak-Rajna–Vesztfália