Ereszkedő súlypontok / Sinking Centres of Gravity

2003
térinstalláció, Zella-Mehlis / installation, Zella-Mehlis